Egyéni óra részletes leírása

 

 

Az egyéni foglalkozás 3 részből áll:

 • Ráhangolódás játékos feladatokkal
 • Zongorázás
 • Levezetés – korfüggő és koncentrációfüggő

 

1.Ráhangolódás játékos feladatokkal:

Az óra elején 15 perc játékos feladatokkal telik.

 • hol kezdjük? – jellemzően a szőnyegen, ahol ülve, mozogva, tapsolva, ugrálva történik a „bemelegítés”
 • jellemző feladatok: szóba jöhet például 1-1 kártyás feladat, vagy hangfelismerés és hangutánzás, zenedominó, kopogás, ütőshangszerek (nyilván a konkrétabb feladattípus a gyermek személyiségétől, életkorától is függ, és attól is, hol tartunk épp a zenetanulásban).
 • miért jó ez? – fontosnak tartom, hogy a gyerekek ráhangolódjanak a zenélésre. A kinti megszokott környezet és a zenei közeg közötti éles váltás fiatal gyerekeknél nem szerencsés (például azonnal az otthon gyakorolt zenei darab visszakérdezése); mindig igyekszem olyan feladatokat keresni, melyek némi kihívást jelentenek számukra, ugyanakkor máris megvan a sikerélmény és a fejlődés, mellyel felvértezve az óra további része is bizalmasabb, fesztelenebb hangulatban telik.

2. Zongorázás:

Ez a rész körülbelül 30 percig tart.

 • az előző órán tanultak átismétlése történik itt már a zongoránál ülve
 • ez a blokk lehetőséget ad az esetlegesen problémás részek megbeszélésére (például segítő ujjgyakorlatokkal, rávezető gyakorlatokkal, ezeket a füzetben is rögzítjük)
 • ezután következik egy új ismeret átadása (új zongoradarab, vagy a már meglévőnek egy következő része, melynek ismeretlen részeit elemezzük is, vagy új hanganyagot elemzünk, stb.)
 • mi jellemzi ezt a részt? – ez a rész a tulajdonképpeni klasszikus értelemben vett zongorázás, amikor a zenedarabokkal, előadásmóddal, szolfézzsal foglalkozunk

3.Levezetés:

Az utolsó 10-15 perc már erősen korfüggő, személyiségfüggő és hangulatfüggő elem. Van, akinek a figyelme az óra vége felé már lankad, de vannak kitartó, erős koncentrációval rendelkező gyerekek. Lehetséges levezetések:

 • újra visszamegyünk a szőnyegre, ahol tapsolós, éneklős, dobolós feladatokat oldunk meg egyénileg vagy közösen megbeszélve – nagyobb mozgásigényű gyermek esetén ezek a feladatok aktív helyváltoztatással is járnak (pl. ugrálás, ritmusok lépésekben lejárása, dobok, cintányér használata)
 • a zongoránál maradva szabadon játszunk együtt, improvizálunk, és megbeszéljük ennek a tapasztalatait, valamint hallás után rakunk össze dallamokat, vagy akár kiegészítünk egy megkezdett dallamot szabadon.
 • főleg idősebb gyerekeknél a zongorázás gond nélkül folytatódhat, de akkor is az óra vége előtt már könnyebb technikai, vagy hangfelismerési gyakorlatokat érintünk; esetleg én mutatok különböző variációkat, ötleteket 1-1 témára, melyet a gyermek figyelemmel kísér, lejegyzetel, felhasznál.

Az óra felépítése egy útmutató, melyhez igyekszem tartani magam, de az ettől való eltérés bizonyos esetekben indokolt lehet.