Páros órával kapcsolatos kérdések

Az ajánlott életkor 8-12 év. Lehet hamarabb kezdeni?

A magánórák nagymértékű koncentrációt, fegyelmezettséget igényelnek, nemcsak a zongoraóra 60 percét tekintve, hanem a rendszeres otthoni gyakorlást is. A páros óra ráadásul egyfajta alkalmazkodás is a másik gyermekhez (közös a játékos feladatok rész, és megvalósulhat a közös zenélés is), ezért itt mindenképpen 8 éves kortól ajánlom az óralátogatást.

8 évesnél fiatalabb gyermekek részére a csoportos foglalkozásokat javaslom, melyek a komolyabb hangszeres zenélést készítik elő jellemzően az 5-8 éves korosztály számára. Ezek a Zöldellő Zenész, és Kis Zongorista foglalkozások.

Mit jelent pontosan a havidíjas forma? Mi történik, ha gyermekem megbetegszik, vagy egyéb okból nem tudunk menni órára?

A havidíj minden hónap meghatározott napjáig esedékes, egyösszegű befizetést jelent. Ennek technikai részleteit személyesen megbeszéljük.

Alkalomszerűen előfordulhat bármilyen esemény, mely az óralátogatást gátolja, leggyakrabban betegség. Ilyenkor igyekszünk pótolni az elmaradt órát egy közbülső napon (pl. ha rendszeresen szerdánként van az óra, beiktatunk a hónap egy meghatározott napján, pl. egyik szombat délelőtt egy pótórát). Természetesen a pótóra csak egy lehetőség, ha a család nem él vele, akkor az az óra kimarad, viszont a havidíjból nem tudunk levonni emiatt.

Kivétel: Extrém esetekben, például több hétig eltartó fertőző betegség, vagy bármilyen méltányolható oknál egyénileg beszéljük meg a  lehetőségeket.  

Mi történik, ha két gyermekem közül az egyik tud jönni az órára, a másik nem?

Ha meg tudjuk beszélni, hogy egy pótórát iktassunk be, mely mindenkinek megfelel, akkor áttesszük az órát, és a gyerekek egyike sem jön el az eredeti órára.

Ha nem sikerül pótórát egyeztetnünk, akkor ajánlom, hogy egy gyermekkel tartsuk meg az órát az eredeti időpontban. A másik gyermeknek ez az alkalom nem kerül pótlásra.

Nyáron is van magánóra?

A nyár a gyerekek pihenésére, feltöltődésére szolgál, így az órák az iskolai vakáció kezdetével egyidőben befejeződnek és szeptember elején folytatódnak. Természetesen igény szerint tartok nyáron is órákat.  

Milyen visszajelzéseket kapunk szülőként a gyerekeink fejlődéséről? 

A fejlődés hosszú folyamat, de könnyedén nyomon követhető a szülő számára is, ha rendszeresen vezetett naplóba gyűjtöm a gyermekről tapasztaltakat.

A fejlődési napló tartalmazza a következőket:

  • a gyermek kezdeti képességei, melyek a kiindulópontot adják
  • rendszeres időközönkénti szöveges értékelése a képességeknek, jellemző viselkedésnek (pl. koncentráció, logika, kreativitás, szorgalom, önbizalom, lelkesedés)
  • tisztán technikai, zene elméleti területen tapasztalt fejlődési folyamatok elemzése
  • zenedarabokkal, a tanultak előadásával kapcsolatos megfigyelések
  • a zenei játékokhoz, mozgásos feladatokhoz és egymáshoz való viszonyulás, az abban tapasztaltak leírása

Mindez természetesen csak a szülőknek szól, akik kérdés esetén bizalommal fordulhatnak hozzám. A fejlődési naplót mindig dátumokkal ellátva vezetem, és jellemzően havonta adom oda átnézésre a szülőknek, majd visszakérem.

Jelen lehet a szülő az órán?

A legjobb, ha az órán csak a gyerekek vannak jelen, a zavartalanságot ez biztosítja a legjobban. Sok gyereket feszélyez a szülő jelenléte. Amennyiben a szülő szeretné megvárni gyermekeit, a résnyire nyitva hagyott ajtó előtti kellemes váróban foglalhat helyet.

Milyen könyvekből, kottákból fognak tanulni a gyerekek?

A zenei anyagokat többféle forrásból szerzem be. A gyerekek életkora is meghatározza (teljesen más egy 8 éves és egy 12 éves tanítvány érdeklődési köre), mivel tudunk kezdeni. A kisebbeknél többek között a saját zenekönyvemet (ZongoráZoo kötetek) és munkafüzetemet (ZongoráZoo Munkafüzet) használom, és emellett szemezgetünk népdalokból, népszerű gyermekdalokból, és dallamos, kedvelhető klasszikus darabokból is. A szabad improvizációhoz a fantáziánkat használjuk. A tananyagban saját szerzeményeim is megjelenhetnek.

Az alapok megtanulását követően a gyerekek kedvenc dalait is beépítjük a repertoárba. Ha felmerül ennek igénye, igyekszem a gyermek adott tudásszintjének megfelelő változatot megtanítani.

Mit jelent a lakáskoncert? 

A lakáskoncert egy lehetőség arra, hogy a gyerekek mások előtt szokják a szereplést. Egyfajta célt ad, és motivációt jelent, ezért mindenképpen javaslom, bár természetesen nem kötelező a részvétel. Egy jó hangulatú eseményről van szó, mely a zongoraóra helyszínén, nálam kerül megrendezésre. A vállalkozókedvű tanítványok számától függően minden kis fellépő hozhat 2-3 főt (szülőt, testvért), hogy meghallgassa a tanítványonként 1-2 zongoradarabot. Ennek részleteiről az aktuális időszakban (tél illetve nyár eleje) adok részletesebb tájékoztatást. 

Ha nem találtad meg kérdésedre a választ, lépj kapcsolatba velem ITT!